Antik Kaynaklara ve arkeolojik buluntulara göre Kolonizasyon Dönemi’nin başlarından itibaren aktif bir liman kenti olan ve bu hususiyetini Selçuklu ve Osmanlı Dönemi de dahil olmak üzere sonraki dönemlerde de sürdüren Sinop Şehri’nde bulunan, Sinop Üniversitesi bünyesindeki; 5 Ocak 2015 tarihli 29227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına devam etmektedir.

Merkezimizin Amacı

Çeşitli sualtı arkeolojisi çalışmaları ve sualtı arkeolojisi perspektifinden gemi yapım teknolojisi, denizcilik, kıyı, liman çalışmaları ve benzeri alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki deniz ve iç sularda bilimsel çalışmalar, kazı ve araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları yayımlamak. Sualtı kazılarıyla ortaya çıkartılan arkeolojik buluntuların korunmasına yönelik koruma ve onarım çalışmaları yaparak bu alandaki kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve bu hedef itibariyle onarım ve koruma amaçlı laboratuvarlar kurmak, sualtı kültür envanterini çıkartma çalışmaları yapmak. Merkezin amaçları doğrultusundaki uygulama ve araştırma dalışlarını gerçekleştirebilecek bir dalgıç ekibini yetiştirmek ve göreve hazır tutmak. Sualtı kültür mirası araştırmaları, sualtı arkeolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek, aynı alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası bilim kurumlarıyla ve ilgili diğer kurumlarla ortak çalışmalar ve bilimsel toplantılar organize etmek, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek. Deniz ve iç sulardaki sualtı kültür mirasımızın turizm ile daha da tanınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.