MİSYONUMUZ

 Su altı yüzey araştırması, su altı kazısı gerçekleştirmek ve su altı arkeolojisi alanında sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek.

VİZYONUMUZ

Su altı kültür mirasımızın ortaya çıkarılmasını, korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir merkez olmak.